Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu
1 Ocak 2016
Turizm Sektöründe İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması
1 Ocak 2016

İş Hayatında Kadınlar Operasyonu

Tedbir 1.1.
Operasyon adı Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği (İş Hayatında Kadınlar - WIB)
Web Adresi www.kadinisletme.com
Faydalanıcı Kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan hibe € 38.000.000 € 0
İş Hayatında Kadınlar Operasyonu kapsamında 2013 yılı Aralık ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Başkanlığımız arasında, 48 aylık “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” isimli doğrudan hibe sözleşmesi imzalanmış olup İŞKUR, projenin operasyon faydalanıcısıdır. Bu operasyon ile kadınların sahibi olduğu ya da yönetsel kademelerde bulunduğu KOBİ’lerin (kadın işletmeleri) büyümesi ve bu yolla istihdamın artırılması amacıyla, katılımcı bankalar aracılığıyla kendilerine uygun şartlı kredilerin sağlanması, Türkiye’de kadın odaklı kredi mekanizmalarının oluşturulması ve gerekli alt yapı çalışmaları için katılımcı bankalara yönelik teknik destek sağlanması ve kadın işletmelerinin büyüyebilmek için ihtiyaç duyduğu danışmanlık desteğine erişmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan bu işbirliği sonucunda, girişimci kadınlarımızın desteklenmesi için 30 milyon Avro hacminde bir kredi garanti fonu kurulmuş olup, EBRD bu kapsamda 300 milyon Avro tahsis ederek ülkemizde söz konusu proje kapsamında protokol imzalanan bankalar aracılığıyla kullandırılacak bir kredi havuzu oluşturmaktadır. Başkanlığımız tarafından sağlanan 30 milyon Avro sayesinde batık kredilerin teminat altına alınmış olması ve bu iki etken ile bankaların risk hesaplarını değiştirerek daha avantajlı kredi koşullarını kadın girişimciler için oluşturması hedeflenmiştir. Operasyon, katılımcı bankalara kadın KOBİ’ler konusunda teknik destek verilmesi, kadınların ticari finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, kadınlara ait işletmelerin geliştirilmesi için çeşitli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, mentorluk, eğitim gibi faaliyetler içermektedir.

Program kapsamında 2016 yılsonu itibari ile yaklaşık 12.000 kadın işletmesi, katılımcı yerel bankalar olan Garanti Bankası, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye İş Bankası ve Vakıfbank’tan yaklaşık 600 milyon TL tutarında kredi kullanmıştır. Bunun yanı sıra 5.500’ü aşkın kadın girişimci ve yönetici, nitelikli yerel danışmanlardan danışmanlık desteği, uluslararası sektör uzmanlığı, seminer ve gelişim atölyeleri, iş ağı kurma aktiviteleri ve mentorluk hizmetlerinden faydalanmıştır