TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI

 • AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Hakkında 1 Nolu Genel Tebliğ

  Devamı..

  Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance) olarak yeniden düzenlenmiş ve tek bir hukuki çerçeve içerisine dahil edilmiştir.

  Bu kapsamda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Avrupa Birliği’nin 2007-2013 bütçe dönemine ilişkin mali yardımlar için 11.7.2008 tarihinde ….

   

 • 2011/15 Nolu Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimine İlişkin Başbakanlık Genelgesi

  Devamı..

  2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin 718/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü esasları çerçevesinde kullandırılacaktır. Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğünün amacı, aday ülkeleri üyeliğe hazırlık yönünde desteklemek ve üyelik sonrası kullandırılacak olan yapısal fonlara hazırlamaktır.

  Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki mali işbirliğinin ….

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Kanun

  Devamı..
  Madde 1–(Değişik : 24/8/2000-KHK-618/15 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62,K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik: 16/7/2003-4947/11 md.)
  Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve ….
 • Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı web sayfası

  Devamı..

  Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı web sayfasına ulaşmak için “Devamı..” tuşuna tıklayınız.

1 / 1

AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI

ANLAŞMALAR

DANIŞMA DOKÜMANLARI