11. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı 30 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirildi.
10 Aralık 2012
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (PYE-II)(EuropeAid/133936/M/ACT/TR) Hibe Programı – Teklif Çağrısı
20 Aralık 2012

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan “Türk Malı Belgesi”nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” yayınlanmıştır.

Düzenlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.