Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (CCT-II)
12 Temmuz 2019
Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019

İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (DW)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.I İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (DW)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.SSI-DW

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Henüz oluşturulmamıştır.

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Operasyonunun, 30 aylık hizmet (Teknik Yardım) bileşeni bulunmaktadır. 3.345.480 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; Türkiye'de işgücü piyasasında insana yaraşır iş fırsatlarını arttırmak amacıyla yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirerek daha elverişli ve cazip bir işgücü piyasası oluşturulmasına katkıda bulunmak ve işgücü piyasasındaki iyi iş fırsatlarını geliştirmek için SGK ve ilgili paydaşların politika oluşturma, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Hizmet alımı bileşeninde ihale süreci devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.