Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR) ihalesine ilişkin İhale Duyurusu için Açıklamalar yayınlanmıştır.
7 Ağustos 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)–İhale Duyurusu yayımlanmıştır
2 Eylül 2019

İnsana Yakışır İşlerin Teşvik Edilmesine Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140024/IH/SER/TR)–Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.