Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi için Mal Alımı (EuropeAid/136555/IH/SUP/TR)–İhale Ön Duyurusu
24 Aralık 2014
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Yaygınlaştırılması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması isimli Operasyon Tanımlama Belgesi onaylanmıştır.
6 Ocak 2015

İhale Duyurusu

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Program Otoritesinin ve Operasyon Faydalanıcılarının Desteklenmesi Teknik Yardım İhalesi (EuropeAid/136363/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.