Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
1 Ağustos 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır
2 Eylül 2017

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.