İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler
18 Ocak 2018
Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/139540/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
13 Mart 2018

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.