Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
27 Ocak 2020
EuropeAid/167108/ID/ACT/TR Hibe Programı Düzeltme Metni 2 yayınlanmıştır
27 Ocak 2020

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140646/IH/SUP/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.