İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
2 Eylül 2017
IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günü
11 Eylül 2017

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.