Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması Projesi
2 Ekim 2017
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (Europeaid/139278/IH/SER/TR)–İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
21 Ekim 2017

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.