İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) İhale Duyurusunda ve İhale Dosyasında Düzeltmeler
28 Aralık 2017

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı İhalesi (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.