Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu
1 Ocak 2017
Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II

Tedbir 3.1.
Operasyon adı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II (HBÖ-II)
Web Adresi http://hayatboyu.meb.gov.tr/a>
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 6.927.422 € 1.330.239
Hibe € 5.275.130 € 4.142.361

Operasyonun hizmet bileşeni 01.12.2015 tarihinde imzalanmıştır. Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olup uygulama dönemi 20.01.2016 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında hazırlanan başlangıç raporu 7 Haziran 2016 tarihinde, ilk ara raporu ise 14 Kasım 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Proje kapsamında, MEB, METEK kurumları ve diğer ilgili kuruluşlarda HBÖ stratejilerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasal alt yapı düzenlemelerinin revize edilmesi; Avrupa yeterlilikler çerçevesine uygun 2, 3 ve 4’üncü seviyelerle seçilmiş 3 alanda modül geliştirilmesi, web tabanlı Hayat Boyu Rehberlik Bilgi Sisteminin geliştirilmesi; Kalite güvence sistemine ilişkin araç ve göstergelerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

5,2 milyon Avro tutarındaki hibe programı kapsamında ise toplam 36 projenin 12 aylık proje uygulama dönemi 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle başlamıştır. Projelerin uygulanması için faydalanıcı kuruluşlarca 147 personel istihdam edilmiştir. İzleme ve teknik destek faaliyetleri kapsamında 2016 yılı içinde projelerden gelen 429 yazılı soru ve 64 değişiklik talebinin inceleme ve işlemleri tamamlanmıştır. Projelere 24 adet teknik izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve her bir ziyarete ait raporlamalar tamamlanmıştır.