Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi(EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-Sonuç Duyuruları (Lot 1 ve Lot 2)
29 Aralık 2015
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Tedbir 1.3.
Operasyon adı Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (NANNY)
Web Adresi http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/projelerimiz/evde_cocuk_bakimi_projesi
Faydalanıcı Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli
Doğrudan Hibe € 49.625.600
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülen ve yaklaşık 50 milyon Avroluk bütçeye sahip “Evde Çocuk Bakımı Projesi” ile kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması ve çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılarak işgücü piyasasından kopmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında; 0-24 ay arası çocuğu olan ve ilk kez işe başlayacak, işine geri dönecek annelere kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde finansal destek sağlanmaktadır.

5 Mart 2015 tarihinde SGK ile 39.625.600 Avro bütçeli doğrudan hibe sözleşmesinin imzalamasıyla başlayan projenin bütçesi, 21.10.2016 tarihinde imza altına alınan büyük değişiklik ile artırılarak 49.625.600 Avro’ya yükseltilmiştir. Proje Kasım 2017’de tamamlanmıştır.

Projenin uygulama illeri, başlangıçta sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, bir yılda analık iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları ve proje bütçe kısıtı kriterleri göz önüne alınarak İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlenmiştir. Daha sonra büyük değişiklik ile uygulama illerine İstanbul ve Ankara’da dahil edilmiştir.

Proje sayesinde, 11.360 anne doğrudan ve 15.232 çocuk bakıcısı dolaylı olmak üzere proje süresince 26.532 kadın projeden faydalanmıştır. Bu kapsamda, proje için yaklaşık 30.883 ön kayıt alınmıştır.

Mali destek kapsamında 123.149 adet ödeme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Proje kapsamında faydalanıcı annelerin evlerine bakıcının fiilen çalışıp çalışmadığını denetlemek için toplamda 8.390 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir.