Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi(EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-Sonuç Duyuruları (Lot 1 ve Lot 2)
29 Aralık 2015
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Tedbir 1.3.
Operasyon adı Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (NANNY)
Web Adresi www.evdecocukbakimi.net
Faydalanıcı Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan hibe € 49.625.600 € 13.288.157
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülmüş olan ve yaklaşık 50 milyon Avroluk bütçeye sahip “Evde Çocuk Bakımı Projesi” ile kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması ve çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılarak işgücü piyasasından kopmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında; 0-24 ay arası çocuğu olan ve ilk kez işe başlayacak veya işine geri dönecek annelere kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 320 ila 416 avro tutarlarında finansal destek sağlanmıştır.

5 Mart 2015 tarihinde SGK ile 39.625.600 Avro bütçeli doğrudan hibe sözleşmesinin imzalamasıyla başlayan projenin bütçesi, 21.10.2016 tarihinde imza altına alınan büyük değişiklik ile artırılarak 49.625.600 Avro’ya yükseltilmiştir. Proje faaliyetleri öngörüldüğü üzere 5 Kasım 2017’de tamamlanarak sona ermiştir. Projenin uygulama illeri, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, bir yılda analık iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları ve proje bütçe kısıtı kriterleri göz önüne alınarak başlangıçta İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlenmiştir. Daha sonra büyük değişiklik ile uygulama illerine İstanbul ve Ankara da dahil edilmiştir.

Proje sayesinde, ortalama her ay 5.204 anne doğrudan ve 5.204 çocuk bakıcısı ise dolaylı olarak destek görürken, toplam olarak ise 11.327 anne, 11.327 çocuk ve 15.232 çocuk bakıcısı en az bir ay projeden yararlanmıştır. Bu kapsamda, proje süresince toplam 30.883 ön kayıt alınmıştır.

Mali destek kapsamında, projenin destek programının uygulamada olduğu Temmuz/2015-Ağustos 2017 hak ediş dönemleri için toplamda 123.000 bireysel ödeme yapılarak yaklaşık 40 milyon avro hibe dağıtılmıştır.

Projeden yararlanan annelerin çocukları ve bakıcıları ile ilgili gerekli kontrollerin gerçekleştirilerek bilgilendirme yapılması amacıyla proje süresince toplam 8.463 ev ziyareti yapılmıştır. Ayrıca, internet reklamları, SMS servisi, hotline hizmeti, proje web sayfası, CİMER-BİMER, anne bilgilendirme seminerleri, afiş ve broşür gibi basılı tanıtım materyalleri ile proje instagram ve facebook hesapları aracılığıyla gerek yararlanıcı anne ve bakıcılar ve gerekse potansiyel yararlanıcılar bilgilendirilmiş, şikâyet ve talepler alınarak sonuca bağlanmıştır.

Projenin akabinde sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla strateji belgesi ve yasa tasarısı matrisi, etki analizi ile belgesel, almanak ve kısa film çalışmaları yapılarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Ekonomik ve sosyal etkisi bakımından değerlendirildiğinde, uygulama illerindeki toplam Ek-9 sigortalı sayısının (ev hizmetlerinde çalışanlar için basitleştirilmiş sigortalılık sistemi) % 32’sinin projeden yararlanan bakıcılardan oluştuğu tespit edilmiştir.

Makroekonomik açıdan, proje ile elde edilen ilave anne ve bakıcı istihdamı ile devletin 505 milyon TL tutarında vergi ve prim geliri elde etmesi beklenmektedir.