Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi(EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-Sonuç Duyuruları (Lot 1 ve Lot 2)
29 Aralık 2015
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Tedbir 1.3.
Operasyon adı Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (NANNY)
Web Adresi www.evdecocukbakimi.net
Faydalanıcı Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Doğrudan hibe € 49.625.600 € 13.288.157

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülen ve yaklaşık 50 milyon Avroluk bütçeye sahip “Evde Çocuk Bakımı Projesi” ile kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması ve çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılarak işgücü piyasasından kopmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında; 0-24 ay arası çocuğu olan ve ilk kez işe başlayacak, işine geri dönecek annelere kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde finansal destek sağlanmaktadır.

5 Mart 2015 tarihinde SGK ile 39.625.600 Avro bütçeli doğrudan hibe sözleşmesinin imzalamasıyla başlayan projenin bütçesi, 21.10.2016 tarihinde imza altına alınan büyük değişiklik ile artırılarak 49.625.600 Avro’ya yükseltilmiştir. Projenin Kasım 2017’de tamamlanması öngörülmektedir. Projenin uygulama illeri, başlangıçta sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, bir yılda analık iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları ve proje bütçe kısıtı kriterleri göz önüne alınarak İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlenmiştir. Daha sonra büyük değişiklik ile uygulama illerine İstanbul ve Ankara’da dahil edilmiştir.

Proje sayesinde, ortalama 5.550’den fazla annenin doğrudan ve 5.550’den fazla çocuk bakıcısının dolaylı olmak üzere proje süresince 11.100’den fazla kadın projeden faydalanacaktır. Bu kapsamda, proje için yaklaşık 30.036 ön kayıt alınmıştır.

Mali destek kapsamında Nisan/2017 başına kadar toplamda 69.301 adet ödeme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Proje kapsamında faydalanıcı annelerin evlerine bakıcının fiilen çalışıp çalışmadığını denetlemek için ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Eylül 2015-Nisan 2017 arası toplamda 4.953 ev ziyareti gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.