EuropeAid/168241/ID/ACT/TR Hibe Programı için 4 Numaralı Düzeltme Metni (Corrigendum No. 4) ve 2 Numaralı Açıklama Metni (Clarifications No. 2) Yayımlanmıştır.
21 Ekim 2021
Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (NEAR/ANK/2021/EA-OP/0104)
11 Kasım 2021

EuropeAid/168241/ID/ACT/TR NEET PRO Hibe Programı’nın Tam Başvuru Aşaması için verilen son başvuru tarihi 19.11.2021 olarak revize edilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen 4 Numaralı Düzeltme (Corrigendum No. 4) belgesine bakınız.