Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII)
19 Eylül 2019
VOC-TEST Merkezleri III Hibe Programı (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR) Aşama 1 Değerlendirmesi ve Bilgilendirme Mektupları
25 Eylül 2019

EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı ön başvuru değerlendirme aşaması sonuçlanmış olup başvuru sahiplerine sonuçlar iletilmiştir.