Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134662/D/SER/TR) / İhale Ön Duyurusu
26 Haziran 2013
Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Asil ve Yedek Kazanan Adayların Listesi
31 Temmuz 2013

İhale Duyurusu

Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/133681/D/SER/TR) / İhale Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.