Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı
5 Ağustos 2013
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134912/D/SER/TR) / İhale Ön Duyurusu
7 Ağustos 2013

İhale Duyurusu

Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/133758/D/SUP/TR) / İhale Dosyası yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.