Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması İçin Teknik Yardım (EuropeAid/135304/IH/SER/TR)/ İhale Duyurusu
3 Aralık 2014
Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/136494/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu
6 Aralık 2014

İhale Duyurusu

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/133034/IH/SUP/TR) için Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.