Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
1 Ocak 2017
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyon adı Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Artırılması (ADAPTESK)
Web Adresi http://adaptesk.org/wp
Faydalanıcı Kurum Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 5.994.728 € 281.800
Mal Alımı € 536.080 € 0

Mal alımı bileşeni kapsamında, ofis malzemelerine ilişkin sözleşme (LOT 1) 9 Eylül 2013 tarihinde, bilgi işlem ekipmanlarına ilişkin sözleşme (LOT 2) ile ağaç işleri ekipmanlarına ilişkin sözleşme (LOT 3) 3 Eylül 2013 tarihinde, endüstriyel mutfak malzemelerine ilişkin sözleşme (LOT 4) 26 Eylül 2013 tarihinde ve tekstil eğitim ekipmanları (Lot 5) 10 Haziran 2015 tarihinde imzalanmıştır. Lot 1-2-3-4 için nihai kabul işlemleri gerçekleştirilmiş, Lot-5 için ise geçici kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle illerdeki eğitim ve danışmanlık merkezlerinin teçhiz edilmesi sağlanmıştır.

Operasyonun teknik yardım projesi 26 Haziran 2015 tarihinde imzalanmış olup uygulama dönemi 31 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamına mevcut durum analizi, eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projeyle işletme yönetimi, İSG, gıda mevzuatı, satış ve pazarlama teknikleri, mesleki eğitimler, patent, markalaşma ve tasarım, e-ticaret olmak üzere her ilde farklı sektörlere özel modüllerle yaklaşık 7.000 kişiye eğitim verilmesi ve 23 bin esnaf ve sanatkara eğitimlerle ulaşılması hedeflenmektedir. Başlangıç raporu 27.05.2016, birinci ara raporu 24.08.2016 tarihinde onaylanmıştır.