“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Açıklama yayımlanmıştır.
30 Haziran 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu (ECE)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.I: Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması
Aktivite II.II: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi

Operasyon Adı:

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP2.2.ECE/P-04

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.11.2020 – 31.10.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Projenin amacı özellikle dezavantajlı topluluklardaki 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için erken çocukluk eğitimi (EÇE) hizmetlerinin kalitesinin ve bu hizmetlere erişimin artırılmasıdır. Proje; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere toplamda 20 ilde uygulanacaktır.

Projenin hedef gruplarını; erken çocukluk eğitimi (EÇE) hizmetlerine sınırlı erişimi olan veya hiç erişimi olmayan en dezavantajlı topluluklardaki 0-6 yaş aralığındaki çocuklar ve onların ebeveynler/bakıcıları ile okul öncesi öğretmenleri, okul müdürleri ve diğer EÇE hizmet sağlayıcıları oluşturmaktadır.

36 ay sürecek olan projede hedeflenen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Sonuç 1: Özellikle en dezavantajlı durumdaki 0-6 yaş arası çocuklar için EÇE hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.

Sonuç 2: Standartların iyileştirilmesi, programın güncellenmesi ve yeni materyaller geliştirilmesi yoluyla EÇE hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.

Sonuç 3: Özellikle dezavantajlı ailelerin EÇE hizmetlerinin kalitesi ve değerine ilişkin düşünce ve tutumları olumlu yönde değiştirilecektir.

Sonuç 4: Güncellenen EÇE mevzuatı aracılığıyla kaliteli EÇE hizmetlerine erişimin artırılmasını destekleyen bir öğrenme ortamı teşvik edilecektir.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Proje, 28 Eylül 2020 tarihinde imzalanmış olup uygulama süreci 1 Kasım 2020 tarihinde başlamıştır.