“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Açıklama yayımlanmıştır.
30 Haziran 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu (ECE)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon 2: Eğitim ve Öğretim
Aktivite 2.2: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi
Aktivite 2.1: Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP2.2.ECE/P-04

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Henüz başlamamıştır.

Operasyon Faydalanıcısı:

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Henüz mevcut değil.

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Bu operasyonun amacı, özellikle dezavantajlı topluluklardaki 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için EÇE hizmetlerinin kalitesinin ve bu hizmetlere erişimin arttırılmasıdır. Proje; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere toplamda 20 ilde uygulanacaktır.

36 ay sürecek operasyonun hedef gruplarını; EÇE hizmetlerine sınırlı veya hiç erişimi olmayan en dezavantajlı topluluklardaki 0-6 yaş aralığındaki çocuklar ve onların ebeveynler/bakıcıları ile EÇE öğretmenleri, okul müdürleri, okul rehber öğretmenleri, müfettişler ve diğer EÇE hizmet sağlayıcıları oluşturmaktadır.Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyon Tanım Belgesi yazım aşamasındadır.