Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli (İSKEP)
1 Ocak 2017
Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
1 Ocak 2017

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması

Tedbir 4.1
Operasyon adı Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
Web Adresi hacettepemeslekirehabilitasyon.org.tr/
Faydalanıcı Kurum Hacettepe Üniversitesi
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 3.264.979 € 0
Mal Alımı € 554.269 € 332.561

Teknik yardım sözleşmesi Ekim 2015’te imzalanmış olup Temmuz 2017’de tamamlanması öngörülmektedir. Operasyon Faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’dür. Hizmet bileşeni 16.11.2015 tarihinde başlamış olup toplam sözleşme süresi 20 aydır. Proje ile engelli bireylerin çalışma kapasitelerinin, motivasyonlarının, verimliliklerinin, iş arama ve sosyal becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliklerinin ve istihdam piyasasına erişebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Simülasyon eğitimine imkan verecek mesleki rehabilitasyon merkezinin kurulması, mesleki, sosyal ve özyönetim becerilerinin ve eğitmenlerin kapasitesinin artırılması faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, engellilere, ailelerine, işverenlere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim ihtiyaç analizi, anket araştırma yönetimiyle yapılacak ve eğitim modülleri online ortama aktarılacaktır.

Hizmet sözleşmesi kapsamında hazırlanan Başlangıç Raporu 13.10.2016’da onaylanmıştır. Birinci Ara Rapor 15.06.2016’da, ikinci Ara Rapor ise 16.12.2016’da sunulmuştur; birinci Ara Raporun Şubat 2017’de onaylanması planlanmaktadır.

Mal alım sözleşmeleri kapsamında yer alan 3 lot (Lot 1: Ergo-terapi ekipmanları, Lot 2: Ergo-terapi Binası ofis ekipmanları, Lot 3: Ergo-terapi Binası Elektronik Ekipmanlar) 18.01.2016 tarihinde başlamış; tüm ekipmanlar teslim edilmiş ve Mesleki Eğitim Merkezinde kullanıma açılmıştır.