İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu (EDU-CARE)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP1.1.EDU-CARE

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.05.2019 – 30.12.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Website / Social Media Accounts:

http://www.sgkegitimlibakici.org
https://www.youtube.com/channel/UC4sVRYvF5VmXxPyyAwI2KBA
https://www.instagram.com/sgkegitimlibakici
https://www.facebook.com/sgkegitimlibakici

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Projenin beklenen etkileri aşağıdaki gibi olacaktır:
• 3.700 sertifikalı çocuk bakıcıları kadın iş bulabilecek duruma gelecektir.

• Bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasından çekilme riski olan yaklaşık 3.700 anne, işgücü piyasasına katılmaya devam edebilecektir.

• Yaklaşık 6.000 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Çocuk Bakımı Kursu belgesine sahip olacaktır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Proje 1 Mayıs 2019'da başladı.

Projede;
• 10.11.2019 tarihinde AÇSH Bakanı Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK başvuruların başladığını ilan etmiştir. Başvurular 13.11.2019 tarihinde alınmaya başlamıştır.

• Ankara, İstanbul ve İzmir’de yürütülen projede 260 anne mali destek almaya başlamıştır. Sayının hızla artması beklenmektedir.

• Ankara, İstanbul ve İzmir’de yürütülen projede 2150 bakıcı eğitim desteği almıştır.