İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu (EDU-CARE)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. -İstihdam
Aktivite I.I -İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu (EDU-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1.EDU-CARE

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Projenin beklenen etkileri aşağıdaki gibi olacaktır:
* 3.700 sertifikalı çocuk bakıcıları kadın iş bulabilecek duruma gelecektir.
* Bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasından çekilme riski olan yaklaşık 3.700 anne, işgücü piyasasına katılmaya devam edebilecektir.
* Yaklaşık 6.000 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Çocuk Bakımı Kursu belgesine sahip olacaktır.

Güncel Durum:

Proje 1 Mayıs 2019'da başladı.
Projede;
* Destek ekibi personeli 2 Eylül 2019 tarihinde işe başlamıştır.
* Proje teknik alt yapısı tamamen kurulmuştur.
* 10.11.2019 tarihinde AÇSH Bakanı Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK başvuruların başladığını ilan etmiştir. Başvurular 13.11.2019 tarihinde alınmaya başlamıştır.
*Ankara, İstanbul ve İzmir’de yürütülen projede 200 anne mali destek almaya başlamıştır. Sayının hızla artması beklenmektedir.
* Bakıcılar eğitim almaya başlamıştır. Eğitimlerinin tamamlanması ile bakıcı eğitim desteğinin de verilmesi beklenmektedir.