İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu (EDU-CARE)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu(EDU-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1.EDU-CARE

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.05.2019 – 30.12.2022

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Websitesi Adresi / Sosyal Medya Hesapları:

http://www.sgkegitimlibakici.org
https://www.youtube.com/channel/UC4sVRYvF5VmXxPyyAwI2KBA
https://www.instagram.com/sgkegitimlibakici
https://www.facebook.com/sgkegitimlibakici

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Doğrudan hibe sözleşmesi ile yürütülen Operasyonun beklenen etkileri aşağıda belirtilmektedir:

• 3.700 sertifikalı çocuk bakıcısı kadın iş bulabilecek duruma gelecektir.
• Bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasından çekilme riski olan yaklaşık 3.700 anne, işgücü piyasasına katılmaya devam edebilecektir.
• Yaklaşık 6.000 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Çocuk Bakımı Kursu belgesine sahip olacaktır.

Güncel Durum:
(Temmuz 2022 itibariyle)


Operasyon 1 Mayıs 2019'da uygulanmaya başlamıştır.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürütülen söz konusu Operasyon kapsamında;

• 3598 anne mali destek almaktadır.
• 7518 bakıcı eğitim desteği almıştır.
• 6803 adet ev ziyareti gerçekleştirilmiştir.
• 3 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir.
• 1 adet araştırma raporu üretilmiştir.
• Proje kapsamında 11.116 kişiye doğrudan ulaşılmıştır.