İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu ve İhale Dosyası
10 Ekim 2015
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Başvuru Sahiplerinin Dikkatine
26 Ekim 2015

İhale Duyurusu

Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136715/IH/SUP/TR)-İhale Dosyası Açıklamaları ve İhale Dosyası Değişiklikleri yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.