İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR)-İhale Sonuç Duyurusu (Lot 3)
24 Mayıs 2016
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi – (PYE II) (EuropeAid/133936/M/ACT/TR)-Hibe Sonuç Duyurusu
31 Mayıs 2016

Eğitimde Teknoloji Kullanımını Artırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136715/IH/SUP/TR) İhale İptal Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.