Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı-EuropeAid/136529/IH/SUP/TR (İhale İptal Duyurusu-Lot1)
19 Nisan 2016
“İnsana Odaklan-Değişimi Yansıt” Fotoğraf Yarışması
20 Nisan 2016
İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/007 sayılı, “Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 13 Haziran 2016’dır.

İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.