Kayıtlı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR)-Açıklama
1 Aralık 2014
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Mal Alımı-RELAUNCH (EuropeAid/133034/IH/SUP/TR)
4 Aralık 2014

İhale Duyurusu

Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması İçin Teknik Yardım (EuropeAid/135304/IH/SER/TR)/ İhale Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.