Sözleşmeli Personel İlanı
29 Aralık 2016
Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması Doğrudan Hibe Programı
1 Ocak 2017

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması

Tedbir 4.1
Operasyon adı Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması (DEZÖDES)
Web Adresi www.dezodes.org/
Faydalanıcı Kurum Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURT-KUR)
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Bireysel Hibe € 35.700.000 € 0
Hizmet Alımı € 1.950.000 € 446.509Operasyone bireysel hibe ve teknik destek bileşenlerinden oluşmaktadır.

Bireysel hibe bileşeni, ekonomik yetersizlikten ötürü yükseköğrenime devam edemeyen ya da öğrenimini terk etmek durumunda kalan gençlere mali destek içerir. Bu programda okuldan iş yaşamına geçişi kolaylaştırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de uygulanmıştır. Program iki fazda 2012-2013 ve 2014-2015 yıllarında uygulanmıştır. Toplamda 35.7 milyon avro bütçeye sahip bireysel hibe bileşeni ile 38.400 dezavantajlı yüksek öğrenim öğrencisinin kredisi belirtilen yıllarda bir akademik yıl boyunca bursa çevrilmiştir. Bireysel Hibe Bileşeni Nisan 2016 ‘da tamamlanmıştır.

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin İş Piyasasına Erişiminin Kolaylaştırılması için Teknik Yardım Projesi (DEZÖDES) Ocak 2016’da başlamıştır. Projenin başlangıç raporu 10.08.2016 tarihinde, 1. Ara raporu 14.12.2016 tarihinde onaylanmış; 2. Ara raporu ise onay aşamasındadır. Nisan 2017 itibariyle birçok faaliyet tamamlanmış veya tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Kapasite artırımı programı kapsamında “Kariyer Rehberliği Becerileri” ve “İletişim” konularında KYK personeline yönelik eğitimlere toplam 372 kişi katılmıştır. Kariyer Rehberliği Toplantıları üniversitelerde toplam 3.757 öğrencinin katılımıyla (7 ilde 8 Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı, Ankara’da 2 toplantı) gerçekleştirilmiştir. “Öğrenci İhtiyaç Anketi ve Analizi” çalışması çoğunluğu kız öğrenci olmak üzere toplam 1.974 öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştır. Toplamda 40.000 öğrenciye ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Öğrenci Bilgi Sistemi Çalıştayları üniversiteler, YÖK ve KYK arasında etkin bir veri akışı sağlamak için toplam 400 kişinin katılımıyla (Üniversitelerin Öğrenci İşleri Departmanları, KYK, YÖK, DEZÖDES) 7 ilde devam etmektedir. Çalışmalara çevre illerden de üniversite temsilcileri katılmakta, çalıştaylara Türkiye çapından bütün illerden katkı sağlanmaktadır. Üniversite son sınıf öğrencilerinin iş piyasasına geçişini (İŞKUR işbirliği ile) kolaylaştırmak için toplam 108 KYK personeline yönelik eğitimler tamamlanmıştır. Yurtlarda öğrencilere daha iyi rehberlik hizmeti verilebilmesi için İŞKUR işbirliği ile tasarlanan eğitimlerin analizi (Eğitim İhtiyaç Analizi) tamamlanmıştır.

Eğitimler Mayıs 2017’de gerçekleştirilecektir. Öğrencilere sağlanmış olan AB finansmanlı burslarla ilgili etki değerlendirme anket çalışması ise devam etmektedir. AB üye devletlerinde durum analizi çalışması gerçekleştirilmiş, bu çalışma sonucunda faydalanıcı kurum için en uygun uygulamaların olduğu ülkeler tespit edilmiş, bu uygulamaların yerinde görülmesi için 3 farklı AB üyesi ülkeye düzenlenecek olan çalışma ziyareti için çalışmalar başlatılmıştır. 40.000 Kariyer Rehberliği Kitapçığı basılmıştır (+1000 Braille versiyonu) ve dağıtımı devam etmektedir. İngilizce ve Türkçe olmak üzere DEZÖDES internet sitesine yüklenmiştir, kısa süre içerisinde Türk işaret dili versiyonu da yüklenecektir. Projenin en büyük kazançlarından biri ise, yükseköğretim öğrencilerine yönelik hizmet veren İŞKUR, Ulusal Ajans, MYK, KOSGEB, YÖK gibi paydaş kurumlar ve KYK arasında sürdürülebilir ilişkiler kurulmaya başlanması olmuştur.