Eğitimde Teknoloji Kullanımını Arttırarak Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım İhalesi (EuropeAid/136686/IH/SER/TR)-İhale Duyurusu
1 Nisan 2015
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım İhalesi(EuropeAid/136449/IH/SER/TR)-Kısa Liste Duyurusu
10 Nisan 2015

İhale Duyurusu

“Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması İçin Teknik Yardım” ihalesi kısa liste duyurusu yayınlanmıştır (EuropeAid/135304/IH/SER/TR). İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.