Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)-Düzeltme-3 ve İhale Dosyası Değişikliği
19 Ocak 2016
VOC-TEST MERKEZLERİ-II (EuropeAid/136735)
20 Ocak 2016

Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/135304/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.