Kariyer Hizmetlerinin Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Destek (EuropeAid/136494/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
5 Ocak 2016
Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı (EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)-Önemli Duyuru
13 Ocak 2016

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması için Teknik Destek (EuropeAid/134912/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.