Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2016
Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi

Tedbir 4.1.
Operasyon adı Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Web Adresi www.desip.org
https://mistik.ikg.gov.tr/openform/Projeler.aspx?ProgramKOD=ISEDP
Faydalanıcı Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 1.500.000,00 € 0
Hibe Programı € 22.063.419 € 17.691.958

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu Teknik Yardım Sözleşmesi 27.11.2015 tarihinde imzalanmış ve Proje 14.01.2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje başlangıç dönemi çalışmaları tamamlanmış ve başlangıç raporu 18.07.2016 tarihinde onaylanmıştır. Projeye ilişkin birinci ara rapor ise 10.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. Proje kapsamında Farkındalık Artırma ve İletişim Stratejisi oluşturulmuş, flashdisk, defter, kalem, kupa ve çantadan oluşan toplam 20.000 tane görünürlük kiti ile 3 farklı dezavantajlı gruba yönelik posterler tasarlanmıştır. Dezavantajlı grupların mevcut durumlarına dikkat çekmek amacıyla 3 adet kısa film hazırlanmış ve zorunlu yayın kapsamında yayınlanması için RTÜK’e gönderilmiştir. Engelliler; eski hükümlü, eski tutuklu, hükümlü, tutuklu ile çalışan çocuklar ve ailelerine yönelik 3 adet sosyal içerme haritası oluşturulmuş ve sosyal içerme haritalarının gerçekleştirilme aşamalarını anlatan Haritalama Rehberi çalışmaları tamamlanmıştır. İzmir ve Şanlıurfa illerinde dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla proje yazma, uygulama ve sosyal içerme konularına yönelik toplam 4 tane eğitim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 26 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da ilgili tüm tarafların katılımıyla “Sosyal İçerme ve İstihdam Farkındalık Artırma Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Operasyonun hibe bileşeni kapsamında toplamda 2211 başvuru alınmış ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından 141 adet hibe projesi 20.10.2016 tarihinde imzalanmıştır. (1. lot roman vatandaşlar; 2. lot diğer tüm dezavantajlı gruplar - engelliler, eski hükümlü, madde bağımlısı vb.) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, rehabilitasyon programları, mesleki eğitimler gibi aktif işgücü piyasası programları öngören hibe projelerinin uygulaması 01.11.2016 tarihinde başlamıştır. 4 proje çeşitli nedenlerle feshedilmiştir. Projeler kapsamında faydalanıcı kuruluşlar tarafından 507 kişi istihdam edilmiştir. Başkanlığımız ve Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, projelerin başlama tarihinden önce, yaklaşık 280 proje personeline 3 günlük uygulama eğitimi verilmiş; başlangıçtan sonra özellikle teknik destek amacıyla 115 teknik izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Kasım 2016’da başlayan projelerden 2 ay içinde 1240 yazılı soru ve 130 adet değişiklik talebi alınmış ve bunların işlemleri tamamlanmıştır.