Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/133758/D/SUP/TR) / İhale Dosyası
6 Ağustos 2013
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı (PRE II) (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) Hibe Programı-Teklif Çağrısı/Bilgilendirme Günleri
23 Ağustos 2013

İhale Duyurusu

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134912/D/SER/TR) / İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.