İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı(EuropeAid/136631/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu
22 Ocak 2015
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_Relaunch-2(EuropeAid/130356/D/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
27 Ocak 2015
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134912/D/SER/TR) için İhale Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.