Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Arttırılması II için Teknik Yardım (EuropeAid/133119/D/SER/TR) / İhale Duyurusu Açıklamaları
26 Mart 2014
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı-Yardım Masaları Kayıt İşlemleri
4 Nisan 2014

Hibe Duyurusu

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı;

    • Bilgilendirme Günü Sunum-1 için buraya tıklayınız.
    • Bilgilendirme Günü Sunum-2 için buraya tıklayınız.
  • Proje Ön Teklifi Hazırlama Eğitimi Sunumu için buraya tıklayınız.