Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Arttırılması Doğrudan Hibe Programı
1 Ocak 2017
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması
1 Ocak 2017

Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli (İSKEP)

Tedbir 4.1
Operasyon adı Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu için İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli (İSKEP)
Web Adresi www.iskep.org
Faydalanıcı Kurum Türkiye Belediyeler Birliği
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 5.999.000 € 2.524.468
Mal Alımı € 588.219 € 334.308

Teknik Destek projesi Mayıs 2014’te imzalanmış; Ağustos 2014’te uygulama dönemine başlamış ve Kasım 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Nihai rapor değerlendirme işlemleri devam etmektedir.Projenin birinci ve ikinci raporu sırasıyla Haziran ve Kasım 2015 tarihlerinde onaylanmıştır. Teknik yardım projesinde, 12 belediyede TBB’nin gözetim ve rehberliğinde dezavantajlı bireylere yönelik istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonu ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek hedeflenmiştir. 12 Belediyenin Teknik Kapasitesinin, Dezavantajlı Bireylerin istihdam edilebilirliklerinin ve Dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonuna ilişkin farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.


Projenin tamamlanmasıyla 12 Belediyede Sosyal Hizmet Destek noktaları kurulmuş; 2778 kişi aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirilmiş; 8249 dezavantajlı birey, oluşturulan bilgi bankasına kaydedilmiş; 4000 dezavantajlı birey ve 3500 Belediye personeli eğitilmiştir. Projenin 3. ve 4. Ara raporları Temmuz 2016 ve Kasım 2016 tarihlerinde onaylanmıştır.

Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında 500.000’den fazla promosyon malzemesi dağıtılmış, 300’den fazla bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti ile 11.000’den fazla kişiye ulaşılmıştır. 6 Lottan oluşan Mal Alım Bileşeni 900.000 Avro bütçeye sahiptir. Lot-2 hariç olmak üzere bütün lotların geçici Kabul işlemleri tamamlanmıştır.