Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mal Alımı(EuropeAid/133758/D/SUP/TR)-Düzeltme
4 Ekim 2013
Sektörel Yatırım Alanında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı (EuropeAid/133936/M/ACT/TR) ile İlgili Duyuru
22 Ekim 2013

Güncel Duyuru

Danışma Görevlisi Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların MÜLAKAT SAATLERİ GÜNCELLENMİŞTİR!

Danışma Görevlisi Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Güncellenmiş Mülakat Listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.