İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması
14 Ekim 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı
15 Ekim 2019

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenemsi Operasyonu (FoW)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.III: Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi (Hizmet Alımı Bileşeni)
Aktivite I.II İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi (Hibe Bileşeni)

Operasyon Adı:

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.FoW

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet alımı bileşeni: 01.02.2021 – 31.07.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM)
İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @GeleceginIsleri
Instagram: geleceginisleri

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, ÇSGB'nin politika oluşturma ve uygulama kapasitesini geliştirerek kadın istihdamına odaklanmak ve kadınların işgücü piyasasına katılımını teşvik etmektir.

Operasyonun 30 aylık hizmet alımı bileşeni ve 12 aylık hibe bileşeni bulunmaktadır.

Hizmet alımı bileşeni kapsamındaki faaliyetler ve amaçlar; 24 adet eğitim düzenleyerek Bakanlık personelinin, ilgili sosyal ortakların ve STK'ların kurumsal kapasitelerini geliştirmek; bilinçlendirme faaliyetleri ile 550 kişiye ulaşmak; 5 sektörde yeni istihdam politikaları için çalıştaylar düzenlemek; “İnsana Yakışır İşin Geleceği için Engelli İstihdamı Raporu” ve “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Mobbing Şikayetleri Raporu”nu hazırlamak; güncel yasal düzenlemelere ilişkin Etki Değerlendirmesi yapmak; koordinasyon ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi kapsamında 19 adet etkinlik (çalıştaylar, İşin Geleceği Komisyonunun kurulması, uluslararası konferans vb.) gerçekleştirmektir.

Hibe bileşeninin genel amacı ise, cinsiyet eşitliğini gözetmek suretiyle, gelecekteki işlerin ihtiyaçları açısından mevcut ve ilerleyen dönemlerde mevcut olacak olan işgücünün istihdamına destek olmak ve istihdam edilebilirliğini iyileştirmektir. Hibe bileşeni kapsamında desteklenecek projeler ülke genelinde uygulanacaktır.

Güncel Durum:
(Nisan 2022 itibariyle)


Nisan 2022 itibariyle;

- Hizmet alımı bileşeninin uygulaması 01.02.2021 tarihinde yapılan Açılış Toplantısı ile başlamıştır. Aylık Yönetim ve Operasyon Yönlendirme Komitesi toplantıları gerçekleştirilmiş, 3 adet çalıştay düzenlenmiş, 2 adet “İşin Geleceği Komisyonu” toplantısı yapılmış, 7 adet eğitim tamamlanmış, 4 adet çalıştay düzenlenmiş, bilgi teknolojileri tabanlı izleme sistemi tamamlanmış, araştırma faaliyetleri başlatılmış ve Farkındalık Artırma Stratejisi geliştirilmiştir. Projenin sosyal medya hesapları da aktif olarak kullanılmaktadır.

- Operasyonun hibe bileşeni konusunda detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

.