İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması
14 Ekim 2019
EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı
15 Ekim 2019

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenemsi Operasyonu (FoW)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.III: Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerinin Geliştirilmesi (Hizmet Bileşeni)
Aktivite I.II İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi (Hibe Bileşeni)

Operasyon Adı:

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.FoW

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

-

Operasyon Faydalanıcısı:

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Genel Hedef: AÇSHB'nin politika oluşturma ve uygulama kapasitesini geliştirmek ve geleceğin insana yakışır iyi işleri ve cinsiyet eşitliği odağında işgücü piyasasına katılımı arttırmaktır.

Özel Hedef: Bakanlığımızın politika üretme kalitesini ve verimliliğini arttırması, cinsiyet eşitliği ve geleceğin iyi işleri yaklaşımıyla istihdam, istihdam edilebilirlik ve / veya girişimciliğin teşvik etmesidir.

Toplam Bütçe: 8.800.000 Avro
(7.000.000 Hibe Bileşeni – 1.800.000 Hizmet Bileşeni)

Hizmet bileşeni kapsamında, AÇSHB İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı ile Bakanlığın ilgili/bağlı kurumlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler yapılacaktır.
Hizmet bileşeninin 4 ayrı kategoride toplam 15 faaliyeti/müdahalesi bulunmaktadır:

Kurumsal Kapasite Geliştirme:
1. AÇSHB ile ilgili/bağlı kurumlarına cinsiyet eşitliği ve geleceğin iyi işleri yaklaşımı konularında eğitimler verilmesi.
2. Strateji dokümanları için bilişim teknolojileri temelli izleme ve takip sistemi kurulması.
3. 2 AB ülkesine çalışma ziyareti yapılması.
4. Savunu ve farkındalık stratejisi hazırlanması.
Farkındalık Artırma:
5. Kapanış toplantısı gerçekleştirilmesi,
6. Afiş, roll-up, vb. görünürlük malzemelerinin tasarımı, hazırlanması ve dağıtılmasını içeren iletişim planının hazırlanması.
7. Yasal düzenlemeler hakkında kamu spotu filmi çekilmesi.

Bilimsel/Teknik Araştırma:
8. Geleceğin iyi işleri yaklaşımıyla engelli istihdamına ilişkin bir rapor hazırlanması
9. Mobbing şikayet mekanizması ve insana yakışır iş kültürüne ilişkin rapor hazırlanması.
10. İş Kanununda kadınların analık ve doğum hallerine bağlı izin haklarına ilişkin yapılan son değişikliklere dair etki analizinin yapılması ve rapor hazırlanması.
11. Seçilen 5 sektörde cinsiyet eşitliği ve geleceğin iyi işleri yaklaşımıyla işgücü talepleri, gerekli nitelikler/meslekler konusunda çalışmalar gerçekleştirilmesi.

Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmaları
12. Yapılacak bilimsel araştırmalar için toplam 8 adet çalıştay yapılması (4 tanesi araştırma öncesi, 4 tanesi araştırma sonrası)
13. Yeni istihdam stratejilerini ortaya koyabilmek adına 5 ilde toplam 5 çalıştay düzenlenmesi.
14. Geleceğin iyi işleri komisyonunun kurulması.
15. Geleceğin iyi işleri konusunda uluslararası konferans yapılması.

Hibe bileşeni kapsamında, cinsiyet eşitliği ve geleceğin iyi işleri yaklaşımında girişimcilik, istihdam ve istihdam edilebilirliğin geliştirilmesi kapsamındaki hibe projeleri desteklenecektir.

Güncel Durum:
(Kasım 2020 itibariyle)


Kasım 2020 itibariyle

Operasyonel anlaşma 12.09.2019 tarihinde imzalanmış ve ilk yönetim toplantısı 16.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Operasyonun hizmet bileşeni için ihale süreci 10 Ekim 2019 tarihinde başlamış ve ilk aşamaya ait kısa liste 6 Şubat 2020’de yayınlanmıştır. İhale süreci aşağıdaki linkten takip edilebilir.
Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Operasyonun hibe bileşeni için ihale süreci Kasım 2019 tarihinde başlamış olup aşağıdaki linkten takip edilebilir.
Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

.