İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım -EuropeAid/140128/IH/SER/TR -İhale Duyurusu yayınlanmıştır.
8 Temmuz 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT-II)
12 Temmuz 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (ÇASGEM)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.III Daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (ÇASGEM)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.CASGEM

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan CASGEM Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım) ve 6 aylık mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.
* 3.786,000 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni; CASGEM ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, farkındalık artırma, bilimsel ve teknik çalışmalar, koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları konularında faaliyetler gerçekleştirilmesini;
* Mal alımı bileşeni kapsamında ölçüm cihazlarının alınması, eğitim ekipmanlarının alınması ile eğitimlerin verilmesi ve araştırmaların yapılmasını sağlayarak kurumsal kapasitenin arttırılması, sahada sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:

(Haziran 2019 itibarıyla);
* Hizmet alımı bileşeninde ihale süreci devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.
* Mal alımı bileşeninde bileşeninde ihale süreci henüz başlamadı.