İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım -EuropeAid/140128/IH/SER/TR -İhale Duyurusu yayınlanmıştır.
8 Temmuz 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (-II)
12 Temmuz 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (ÇASGEM)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.III Daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (CASGEM)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.CASGEM

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

03.03.2020 – 02.03.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

www.casgemeuproject.org

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun 36 aylık hizmet alımı (teknik yardım) ve 6 aylık mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.

Hizmet alımı bileşeni kapsamında; Operasyon Faydalanıcısı olan ÇASGEM’in ve paydaşlarının istihdam politikası yapma kapasitelerinin desteklenmesi amacıyla; bu kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesine ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülmesi, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulması hedeflenmektedir.

Mal alımı bileşeni kapsamında ise ölçüm cihazlarının alınması, eğitim ekipmanlarının alınması ile eğitimlerin verilmesi ve araştırmaların yapılmasını sağlayarak kurumsal kapasitenin arttırılması ve sahada sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Temmuz 2022)

Operasyonun hizmet alımı sözleşmesi 24.01.2020 tarihinde imzalanmış, 03.03.2020 tarihinde Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aylık Yönetim ve Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantıları düzenlenmiştir.

Hizmet alımı bileşeninin önemli bir kısmını oluşturan eğitim faaliyetlerinde 1418 kişinin katılımıyla toplam 61 eğitim tamamlanmıştır.

Mesleki Rehabilitasyon ve İşe Dönüş konularında AB ve Türkiye uygulamaları konusunda raporlar geliştirilmiş (AB, Kanada, Finlandiya, Türkiye) ve 7 adet taslak eğitim modülü hazırlanmıştır. 2021 yılı Şubat ayında konuya ilişkin olarak ilgili tarafların katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir.

Güvenlik kültürü konusunda AB raporu hazırlanmış ve farklı yaş gruplarına yönelik 6 eğitim modülü geliştirilmiştir. 2021 yılı Aralık ayında Güvenlik Kültürü Semineri düzenlenmiştir. Haziran 2022’de 0-6 ve 6-15 yaş gruplarına yönelik eğitim modüllerinin pilot uygulamaları Ankara’da seçili özel okullarda gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal hafıza ve üretkenliğin desteklenmesi ile ÇASGEM bünyesindeki iş süreçlerinin etkin bir şekilde ilerlemesine yönelik olarak web tabanlı Süreç ve Performans Yönetim sistemi geliştirilmiştir.

İnşaat, petrokimya, maden ve metal sektörleri için sanal eğitim senaryoları (20 adet) hazırlanmıştır.

Operasyonun görünürlüğünü artırmak için bazı promosyonel malzemeler üretilmiş ve eğitim katılımcılarına iletilmiştir. Operasyonun tanıtımı ile mesleki rehabilitasyon ve güvenlik kültürü alanında farkındalık artırma filmleri hazırlanmıştır.

Operasyonun mal alımı ihalesine ile ilgili bilgi için lütfen buraya tıklayınız.