İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım -EuropeAid/140128/IH/SER/TR -İhale Duyurusu yayınlanmıştır.
8 Temmuz 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (CCT-II)
12 Temmuz 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu (ÇASGEM)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.III Daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi

Operasyon Adı:

CASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Operasyonu

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.CASGEM

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

03.03.2020 – 02.03.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

http://www.casgem.gov.tr/tr

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan CASGEM Operasyonunun, 36 aylık hizmet (Teknik Yardım) ve 6 aylık mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.

3.786,000 Avro bütçeye sahip hizmet bileşeni kapsamında; CASGEM ve paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, farkındalık artırma, bilimsel ve teknik çalışmalar, koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları konularında faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Mal alımı bileşeni kapsamında ise ölçüm cihazlarının alınması, eğitim ekipmanlarının alınması ile eğitimlerin verilmesi ve araştırmaların yapılmasını sağlayarak kurumsal kapasitenin arttırılması, sahada sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Haziran 2020 itibariyle)


Operasyonun hizmet alım sözleşmesi 17.01.2020 tarihinde imzalandı.
03.03.2020 tarihinde başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.
Başlangıç raporunun değerlendirmesi halen devam etmektedir.
Eğitimlerin temmuz ayında yapılması beklenmektedir.
Operasyonun mal alımı bileşeni ile ilgili ihale sürecini buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.