Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139589/IH/SER/TR)–Kısa Liste Duyurusu
28 Şubat 2019
“Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)” – Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır.
6 Mart 2019

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140073/IH/SER/TR)”–İhale Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.