“Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)” – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
16 Eylül 2020
VOC-TEST Merkezleri-III Hibe Programı (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR) için İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.
27 Ekim 2020

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (Tekrar) “NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0029” için İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.