TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu
30 Temmuz 2019
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR) ihalesine ilişkin İhale Duyurusu için Açıklamalar yayınlanmıştır.
7 Ağustos 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/140368/ID/SUP/TR)–Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.