“İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım” ihalesine ilişkin Kısa Liste Duyurusu yayımlamıştır.
20 Nisan 2020
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı (EuropeAid/140219/IH/SUP/TR)
21 Nisan 2020

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140073/IH/SER/TR)” – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.