İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Yükseltilmesi

Operasyon Adı:

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQSES

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun 36 aylık hizmet alımı ve 18 aylık hibe programı bileşenleri bulunmaktadır.

5 milyon 940 bin Avro bütçeye sahip hizmet alımı bileşeninde; MEB personeline yönelik özel eğitim alanında eğitim verilmesi, aileler, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi, özel eğitim alanında bir etki analizi çalışması yapılması, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonun artırılması hedeflenmektedir.

7 milyon Avro bütçeye sahip hibe programı bileşeninde; özel eğitim öğrencilerinin eğitim kalitesinin artırılması, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi, eğitimler yoluyla öğretmenlerin yeterliliklerinin desteklenmesi ile aileler, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik farkındalık artırma faaliyetleri amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:

Hizmet alım sözleşmesi 25.06.2019 tarihinde imzalanarak 01.08.2019 tarihinde teknik yardım projesi başlamış bulunmaktadır.
Projenin Başlangıç Raporu hazırlanmış olup ilk 4 Aylık Yönetim Toplantısı sırasıyla 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019 ve 25.12.2019 tarihlerinde düzenlenmiştir.
Açılış Konferansı 17.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, projenin web sitesi bu tarihten beri faaliyettedir: www.begep.org
Hibe programı bileşeninde proje teklifleri için tam başvuru formları, başvuru için son tarih olan 03/05/2019’a kadar teslim alınmış olup tekliflerin değerlendirilmesi ve proje seçimleri ile ilgili süreç devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.