İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu
18 Temmuz 2019

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II. Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.I. Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması

Operasyon Adı:

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)

Operasyon Numarası:

TREESP2.1.IQSES

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.08.2019 – 30.04.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Website / Social Media Accounts:

www.begep.org / begepprojesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun 45 aylık hizmet alımı ve 18 aylık hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyonun genel amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaktır. Operasyonun özel amacı ise sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Hizmet alımı bileşeninde, "Kurumsal Kapasite Geliştirme", "Farkındalık Artırma", "Bilimsel ve Teknik Çalışmalar" ve "Koordinasyon ve İşbirliği" olmak üzere 4 farklı müdahale alanı kapsamında; MEB personeline yönelik özel eğitim alanında eğitim verilmesi; aileler, okul idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi; özel eğitim alanında bir etki analizi çalışması yapılması; sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonun artırılması hedeflenmektedir. Hizmet sözleşmesi; Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde yürütülmektedir.

Hibe bileşeni kapsamında ise özel eğitim öğrencilerinin eğitim kalitesinin artırılması, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi, eğitimler yoluyla öğretmenlerin yeterliliklerinin desteklenmesi ile aileler, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik farkındalık artırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)

Hizmet alımı sözleşmesi 25.06.2019 tarihinde imzalanmış ve 01.08.2019 tarihinde uygulama dönemi başlamıştır. Açılış Konferansı 17.12.2019 tarihinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Aylık Yönetim ve Yönlendirme Komitesi Toplantıları gerçekleştirilmiştir.


Hizmet alımı bileşeni kapsamında, Ocak 2023 sonu itibariyle:

- Hizmet İçi Eğitim Programları için ihtiyaç analizi çalışmaları tamamlanmış, 10 özel eğitim başlığı altında 5.000 öğretmenin yer alacağı öğretmen eğitimleri Ocak 2022’de başlamıştır. 3.412 öğretmenin eğitim süreci tamamlanmıştır.
- 700 BİLSEM öğretmeninin yer alacağı 5 eğitim başlığında gerçekleştirilecek olan STEM eğitimlerinin planlama ve materyal geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ankara'da 74 BİLSEM öğretmeninin STEM eğitimi süreci tamamlanmıştır.
- Bütünleştirici eğitime bir destek aracı olarak planlanan Müdahaleye Tepki Modeli faaliyetinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
- 12 pilot ilde aileler, STK’lar, okul ve RAM yöneticilerine ilişkin farkındalık artırma faaliyetleri tamamlanmıştır.
- 12 pilot ildeki 96 RAM kapsamında tanılama ve yerleştirme sisteminin etki değerlendirme analizi araştırma faaliyeti tamamlanmıştır.
- Ankara’da 21.06.2022-22.06.2022 tarihlerinde 1.717 kişinin katılımı ile Özel Eğitim Zirvesi ve Tecrübe Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi.

Hibe bileşeninde ise; proje seçim ve sözleşme süreçleri tamamlanmıştır. 12-18 ay arasında değişen uygulama süreleri bulunan, 26 farklı ilden 43 adet proje 01.11.2021 tarihi itibariyle başlamıştır. 42 projenin uygulaması devam etmektedir veya raporlama aşamasındadır.

Hibe Projeleri hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.