2019 yılında imzalanan hibe ve doğrudan hibe sözleşmelerine ilişkin özet tablo yayımlanmıştır.
12 Şubat 2020
“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)” Hibe Rehberi ve ekleri (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) yayımlanmıştır.
13 Şubat 2020

“Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında düzenlenen Tam Başvuru eğitimlerine ilişkin sunumlar yayımlanmıştır. İlgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.