13 Eylül 2019

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140473/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.
13 Eylül 2019

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140474/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140474/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.
2 Eylül 2019

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)–İhale Duyurusu yayımlanmıştır

Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT II) için Teknik Yardım (EuropeAid/140285/IH/SER/TR)–İhale Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.
20 Ağustos 2019

İnsana Yakışır İşlerin Teşvik Edilmesine Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140024/IH/SER/TR)–Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.

İnsana Yakışır İşlerin Teşvik Edilmesine Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım(EuropeAid/140024/IH/SER/TR)–Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.