Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2016
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
1 Ocak 2016

Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması Operasyonu

Tedbir 1.2.
Operasyon adı Ankara'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması (EKOSİSTEM)
Web Adresi www.girisimci.ankaraka.org.tr/
Faydalanıcı Kurum Ankara Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet Alımı € 2.253.793 € 450.759
Mal Alımı € 201.160 € 14.480

Ankara’daki toplam iş döngüsünü ve genel iş ortamını etkileyen piyasa durumu, finans kaynakları, kültürel etkiler, paydaşlar, yasal gereklilikler ve yasal kurumlar gibi tüm unsurları içeren girişimcilik ekosisteminin gözden geçirilmesi, danışman havuzunun oluşturulması, genç girişimci gelişim programının uygulanması ve girişimci gelişim merkezinin kurulması için 2,2 milyon Avro tutarındaki hizmet alımı sözleşmesi 09.06.2016 tarihinde imzalanmış ve 27.06.2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

Projenin başlangıç raporu 05.10.2016 tarihinde onaylanmıştır

Ekim 2016 itibari ile aktiviteler hız kazanmıştır. Projenin ilk çıktısı olan Ankara Girişimcilik Ekosistemini inceleyen Mevcut Durum Analiz Raporu tamamlanmış, Türkçeye çevrilmiştir. Farkındalık Artırma Aktivitelerinin başlangıcını niteleyen Açılış Konferansı, ekosistemin öne çıkan yerli ve yabancı aktörlerinin de yer aldığı 200’ün üzerinde katılımcı ile 25.10.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıç tanıtım aktivitelerine paralel olarak Proje Web Portalı’nın alt yapısı oluşturulmuş ve tamamlanmak üzere çalışmaları sürdürülmektedir. Ek olarak ve eş zamanlı şekilde, farkındalık artırma aktiviteleri Genç Girişimcilik Geliştirme ve Mentörlük Programları gibi uygulamaları devam eden aktivitelere üniversitelerin kendi etkinlikleri, radyo programları, sosyal medya ve Ankara’daki girişimcilik teması içeren diğer etkinlikler aracılığıyla proje tanıtımına destek vermektedir. Ajans personeline tamamıyla eğitim becerileri kazandırmayı amaçlayan Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı tamamlanmıştır, 30 personele sınavda başarılı olmaları kaydı ile PMP, RMP, Due Diligence ve CQF gibi uluslararası geçerliliği olan sertifikalar verilecektir. Projede yer alan mentorlük programının devamı niteliğinde olan ve temel amacı girişimcilerin ürünlerini ticarileştirmelerini sağlayacak olan Teknoloji Ticarileştirme Programı uygulanacaktır. Gelinen aşama itibariyle programın taslak metodolojisi hazırlanmış olup halen geliştirme aşamasındadır. Projenin en önemli çıktılarından biri olarak görülen Tech-Ankara Girişimcilik Merkezinin fiziksel kurulumu tamamlanmıştır ve mentörlük hizmetleri Merkez’de yürütülmektedir. Projenin ilk 6 ayının tamamlanmasının ardından, 27.06.2016- 31.12.2016 dönemini kapsayan 1. Ara Dönem Raporu Sözleşme Makamına 27.01.2017 tarihinde teslim edilmiştir.


Operasyonun mal alımı bileşeni kapsamında, Lot 2 23.12.2015 tarihinde imzalanmış ve 13.06.2016 tarihinde geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Lot 1 ise 21.11.2016 tarihinde imzalanmış ve uygulaması 30.11.2016 tarihinde başlamıştır.

Birinci lota ilişkin ürün teslim, kurulum, eğitim ve test işlemleri devam etmektedir.