Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136449/IH/SER/TR)–İhale Sonuç Duyurusu
5 Aralık 2015
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
8 Aralık 2015

İhale Duyurusu

Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136343/IH/SUP/TR) İhale İptal Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.