Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı (EuropeAid/133086/M/ACT/TR) Sonuç Duyurusu
12 Aralık 2014
Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu Mal Alımı(EuropeAid/136529/IH/SUP/TR)-İhale Ön Duyurusu
19 Aralık 2014

İhale Duyurusu

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (EuropeAid/136124/IH/SER/TR)” Operasyonu Teknik Yardım İhalesi İhale Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.