Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması için Teknik Yardım (IQVET-III)(EuropeAid/140474/IH/SER/TR)” için İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır.
1 Şubat 2021

2020 yılında imzalanan hibe ve doğrudan hibe sözleşmelerine ilişkin özet tablo yayımlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.